เซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนกลุ่มคนพร้อม gateway

New product

฿ 0.00

Add to wishlist

This product is no longer in stock

เซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนกลุ่มคนโดยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ


รายละเอียด


     เป็นระบบเซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนกลุ่มคนจากการใช้เทคโนโลยีการประมลผลภาพ(Image processing) เชื่อมต่อผ่านระบบการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์(Cloud) สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และรายงาน/แจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line ระบบนี้สามารถประยุกต์ใช้งานกับภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มSME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Smart Industries)และ/หรือในกิจการอื่นๆที่มีความต้องการในด้านการหาประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการจากการนับจำนวนของพนักงานในพื้นที่ทำงานในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อนำมามาเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการทำงาน และระบบสามารถแจ้งเตือนหากจำนวนของกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณที่กำหนดมีปริมาณผิดปกติไปจากเดิม

คุณสมบัติ


     1.มีกล้องสำหรับประมวลผลภาพนับจำนวนกลุ่มคน 1 กล้อง
     2.ระบบประมวลผลจากล้องสามารถนับจำนวนกลุ่มคนในพื้นที่ไม่เกิน 32 ตารางเมตร
     3.ระบบสามารถส่งข้อมูลสถิติไปยังระบบคลาวด์ทุกๆ 5 นาที
     4.รายงานและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
     5.รายงานและแจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line (Line notify)
     6.สามารถเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ (WiFi 2.4GHz )
     7.มีช่องUSB สำหรับเสียบ 3G/4G WiFi
     8.แรงดันไฟฟ้า : 220 – 250V AC

Write a review

เซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนกลุ่มคนพร้อม gateway

เซ็นเซอร์ตรวจนับจำนวนกลุ่มคนพร้อม gateway

30 other products in the same category: