เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น IoT

New product

฿ 0.00

Add to wishlist

This product is no longer in stock

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศผ่านระบบ IoT รุ่น Donaus

Sensor Box

รายละเอียด


     เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ ผ่านระบบ Iotโดยการจัดการข้อมูลและจัดการการกำหนดการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบคลาวด์(Cloud) สามารถตั้งค่าและควบคุมการทำงานอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงให้ปิดหรือเปิดได้ตามอุณหภูมิที่กำหนดจากผู้ใช้งานสามารถรายงานข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น และรายงาน/แจ้งเตือน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Lineสามารถใช้ได้ทั้งในภาคเกษตรกรรม(Smart Farming) เช่นในระบบฟาร์มสัตว์ ในโรงเรือน
หรือภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มSME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Smart Industries) และ/หรือในกิจการอื่นๆที่มีความต้องการ

คุณสมบัติ

     -สามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 °C ถึง 85°C
     -สามารถวัดความชื้นได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100%
     -สามารถวัดความกดอากาศได้ตั้งแต่ 30,000Pa ถึง 110,000Pa
     -สามารถตั้งค่าและควบคุมการทำงานอุปกรณ์ที่นำมาต่อพ่วงได้ 1 ช่อง (220V,40A)
     -สามารถรายงานข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น
     -สามารถรายงานและแจ้งเตือน ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line (Line notify)
     -สามารถเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ (WiFi 2.4GHz )
     -มีช่องUSB สำหรับต่อกับ 3G/4G WiFi
     -แรงดันไฟฟ้า : 220 – 250V AC

ตัวอย่างการใช้งาน

     เช่น นำไปใช้ในฟาร์มวัวเพื่อวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ และควบคุมพัดลม เพื่อลดอุณหภูมิในฟาร์ม ป้องกันวัวเกิดความเครียดและเจ็บป่วย

Write a review

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น IoT

เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น IoT

30 other products in the same category: