ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไอโอทีรุ่นเอนกประสงค์ Los

New product

฿ 0.00

Add to wishlist

This product is no longer in stock

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไอโอทีรุ่นเอนกประสงค์ (iots temperature sensor)

รายละเอียด


เป็นระบบตรวจวัดอุณหภูมิเอนกประสงค์ผ่านระบบ Iot มีการจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์(Cloud)สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่นและรายงาน/แจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line สามารถใช้ได้ทั้งในภาคเกษตรกรรม(Smart Farming)เช่นในระบบฟาร์มสัตว์ ในโรงเรือน,ในภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มSME/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Smart Industries)เช่น อุณหภูมิของเครื่องจักรอุตสาหกรรม หม้อต้ม ระบบความเย็น เป็นต้น และ/หรือในกิจการอื่นๆที่มีความต้องการ

คุณสมบัติ


1.เซ็นเซอร์ Thermocouple(หรือหากมีความต้องการหรือมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้งานวัดที่เฉพาะ สามารถแจ้งบริษัทก่อนเพื่อปรับเปลี่ยน ชนิดของเซ็นเซอร์ เช่น Negative Temperature Coefficient (NTC) thermistor,Resistance Temperature Detector (RTD), Thermocouple, Semiconductor-based sensors ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้งานวัด)

2.วัดอุณหภูมิได้ 0-400 °C (ช่วงการวัดอุณหภูมิที่แจ้งในเอกสารนี้เป็นข้อมูลคุณสมบัติของเซ็นเซอร์ชนิด Thermocouple ดังนั้นหากเปลี่ยนชนิดของเซ็นเซอร์ คุณสมบัติของช่วงการวัดอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนไปตาม เช่น ต้องการวัดความเย็นที่อุณหภูมิ น้อยกว่า 0 องศาลงไปเป็นต้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้งานวัด)

3.รายงานและแสดงผลข้อมูลอุณหภูมิผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่น

4.รายงานและแจ้งเตือนผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Line (Line notify)

5.สามารถเชื่อมต่อกับระบบไวไฟ (WiFi 2.4GHz )

6.มีช่องUSB สำหรับเสียบ 3G/4G WiFi

7.แรงดันไฟฟ้า : 220 – 250V AC

Write a review

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไอโอทีรุ่นเอนกประสงค์ Los

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิไอโอทีรุ่นเอนกประสงค์ Los

30 other products in the same category: