ลูกค้าทุกท่านกรุณาอ่านให้ละเอียด

1.โอนเงินเข้าบัญชี