Loading...
เชียงใหม่
จันทร์ - เสาร์ : 08.30 AM - 17.30 PM
081-9603227

เครื่องพ่นโฟม Pu Foam GF300

เครื่องพ่นโฟม GF300 เครื่องจะพ่นต่อเนื่องจนน้ำยาหมด ถึงจะหยุดพักเครื่องได้ *ตัวเครื่องทำงานต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง ต้องพักประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง *น้ำยาโฟม 1 kg (ดำ 1/2+ขาว 1/2= 1 kg) จะพ่นได้พื้นที่ 1 ตามรางเมตร *ความฟูของตัวโฟม 1-1.5 เซนติเมตร *หลังจากการหยุดทำงานต้องทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ทุกครั้ง


   

เครื่องพ่นโฟม Pu Foam GF500

เครื่องพ่นโฟม GF500 ตัวปืนสามารถหยุดการพ่นได้ชั่วขณะ แต่ต้องเลี้ยงลมที่ปืนตลอด *ตัวเครื่องทำงานต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง ต้องพักประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง *น้ำยาโฟม 1 kg (ดำ 1/2+ขาว 1/2= 1 kg) จะพ่นได้พื้นที่ 2 ตามรางเมตร *ความฟูของตัวโฟม 2-2.5 เซนติเมตร *หลังจากการหยุดทำงานต้องทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ทุกครั้ง